Důležité, Aktualita

Výdej obědů studentům na distanční výuce

čip strávníka jídelny český brod
Vážení strávníci,
 
s účinností od 7. 10. 2021 se obědy studentům na distanční výuce vydávají v jídelně 0 (vchod z ul. Bezručova, za zelenými vraty) a to v pracovní dny v čase od 11:00-11:30. Tyto obědy budou vydány zákonným zástupcům nebo studentovi, který se prokáže aplikací tečka. Obědy se vydávají v zatavených jednorázových plastových miskách.
 
Připomínáme, že je povinností strávníka resp. zákonného zástupce odhlásit obědy v době nemoci. Strávník má nárok na dotovanou stravu první den nemoci.