Důležité, Aktualita

Změna výdeje obědů s sebou

Vážení strávníci,
 
od pondělí 13. 09. 2021 se obědy s sebou vydávají pouze v přízemní jídelně a to v pracovní dny v čase od 11:00-11:30. Dále chceme připomenout, že výdej je možný pouze do jídlonosičů zakoupených v naší jídelně, popř. do jednorázových plastových misek.
 
Dle řádu školní jídelny je povinností strávníka resp. zákonného zástupce odhlásit obědy v době nemoci. Strávník má nárok na stravu první den nemoci.