Přihlášení veřejného strávníka do Restaurantu

Zahájení provozu pro veřejné strávníky bude spuštěno 10. 1. 2022.

Vyplněním této přihlášky a zasláním zálohy na účet 3330300333/0600 se přihlašujete k pravidelnému stravování ve školním restaurantu. Doporučujeme zaslat zálohu ve výši 2.400,- Kč, aby pokryla stravování po celý měsíc. Jako variabilní symbol vyplňte telefonní číslo , které jste uvedli v této přihlášce. Číslo vyplňte bez předčíslí a bez mezer (jen 9 číslic). Doporučujeme pro platbu záloh zřídit trvalý příkaz.

Pokud již vlastníte čip, přijďte si ho před prvním použitím nastavit . Nový čip lze zakoupit každý všední den od pondělí do pátku v čase 7:30-8:00 hodin . Platba za nový čip se provádí hotově na místě. Cena čipu  135,-

 

UPOZORŇUJEME !!! že přihlášení a odhlášení obědů si každý strávník spravuje sám přes aplikaci strava.cz