V restaurantu

Nová školní jídelna

Připravujeme pro vás novou moderní školní jídelnu. Moderní s veškrým potřebným vybavením a a silným zázemím.
Připravili jsme pro vás kratkou fotoreportáž z našeho zázemí.