Důležité, Aktualita, V restaurantu

Školní restaurant za ztrátu cenných věcí neodpovídá !

Vážení rodiče, strávníci,
žádáme, aby strávníci nenosili do školního restaurantu drahé mobilní telefony, šperky či jiné cenné věci.
Každý strávník si odpovídá za své osobní a cenné věci sám.
Za případné ztráty osobních věcí či předmětů školní restaurant neodpovídá!