Důležité, Aktualita

Odhlašování obědů v době nemoci či karantény

Vážení rodiče,
 
žádáme Vás tímto, aby jste svým dětem v čase nařízené karantény odhlásili obědy. První den nemoci či nařízené karantény má strávník nárok na dotovaný oběd, který je možné si vyzvednout a to v pracovní dny v čase od 11:00-11:30. Tyto obědy budou vydány po prokázání bezinfekčnosti, dle platného vládního nařízení. Tedy dodržení OTN.
 
Připomínáme, že je povinností strávníka resp. zákonného zástupce odhlásit obědy v době nemoci. Strávník má nárok na dotovanou stravu pouze první den nemoci.